Privacyverklaring

Wij stellen uw interesse in ons bedrijf op prijs en willen u in deze privacyverklaring uitleggen hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken en aan wie wij deze eventueel kunnen verstrekken.

HOGE & BERGHAUS Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
H&B Unternehmensberatung GmbH

nemen uw privacy zeer serieus en hebben zich bij het ontwerp van deze website gehouden aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbescherming.

Via onze website verzamelen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u ons deze bij gebruik van het contactformulier vrijwillig verstrekt.

 

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.

Deze privacy-informatie is van toepassing op de gegevensverwerking door:
HOGE & BERGHAUS Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG,
Stadtwall 8-10, 48683 Ahaus
Telefoon +49 (0) 2561/429188-0, E-mail: stb@hb-beratung.net


H&B Unternehmensberatung GmbH,
Stadtwall 8-10, 48683 Ahaus
Telefoon +49 (0) 2561/429188-90, E-mail: ub@hb-beratung.net

 

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is bereikbaar op het bovenstaande adres, ter attentie van mevrouw Busch, en via Datenschutz@hb-beratung.net.

 

Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik.

a. Bij bezoek van de website

Bij het bezoeken van onze website verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenoemd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

- IP-adres van de aanvragende computer;
- Datum en tijdstip van toegang;
- Naam en URL van het opgehaalde bestand;
- Website van waaruit toegang plaatsvindt (referrer-URL);
- Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw
toegangsprovider

Deze gegevens dienen de volgende doelen:

- garanderen van een vlotte verbinding met de website;
- garanderen van een comfortabel gebruik van onze website;
- evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit

In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw identiteit.

 

b. Bij gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om via een formulier op de website contact met ons op te nemen. Hierbij is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres en uw naam op te geven.
Aanvullende informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.


Doorgeven van gegevens

We maken uw persoonsgegevens alleen bekend aan derden indien:

- u hiertoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
- doorgeven vereist is voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een gerechtvaardigd belang hebt bij het niet vrijgeven van uw gegevens;
- er een wettelijke plicht is om de gegevens door te geven en dit ook wettelijk is toegestaan;
- het voor de uitvoering van contractuele relaties met u is vereist en wettelijk is toegestaan.

 

 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (pc, laptop, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies beschadigen uw apparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die met betrekking tot het specifieke gebruikte eindapparaat ontstaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk inzicht in uw identiteit krijgen. De toepassing van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding wordt weergegeven voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

 

 Social media Plug-ins

We gebruiken plug-ins voor sociale media op onze website. De verantwoordelijkheid voor verwerking conform regelgeving inzake gegevensbescherming moet door de betreffende aanbieders worden gegarandeerd.

 


Facebook

Deze website maakt gebruik van Facebook social plug-ins, die door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS) worden toegepast.

De plug-in creƫert een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De websitebeheerder heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die door de plug-in naar de servers van Facebook Inc. worden verzonden. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de betreffende pagina op onze website, zelfs als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account toewijzen. Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op maat gemaakte Facebook-pagina's. Voor dit doel gebruikt Facebook gebruikers-, interesse- en relatieprofielen, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die op Facebook worden getoond, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van Facebook te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de volgende privacybepalingen van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

 

Verwijzingen naar andere websites

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites. Wij wijzen u erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid of de inhoud van de andere websites.

 

Rechten van betrokkenen

U hebt recht op:
- informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
- onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens of voltooiing van persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
- het verwijderen of blokkeren van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, voor zover dit niet
noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van publiek belang of voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
- het op elk moment herroepen van uw eenmaal verleende toestemming. Als gevolg hiervan is het ons niet toegestaan de gegevensverwerking voort te zetten op basis van deze toestemming;
- het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Beveiliging van gegevens

We gebruiken de veel gebruikte SSL-methode tijdens het bezoek aan de website (Secure Socket Layer).

 

Technische en organisatorische maatregelen

We nemen voorts ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden.
Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd op basis van de technologische ontwikkelingen.