Impressum

Gegevens conform § 5 Telemediengesetz (TMG, Duitse telemedia-wet) en conform § 2 Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (Duitse verordening inzake informatieplichten bij dienstverlening)
(DL-InfoV):

HOGE & BERGHAUS Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
Stadtwall 8-10
48683 Ahaus

Contact:
Telefoon +49 (0)2561 - 42 91 88 0
Fax +49 (0)2561 - 42 91 88 88
E-mail: stb@hb-beratung.net
Internet: http://www.hb-beratung.net

Plaats van vestiging:
48683 Ahaus

Registratie:
Registergericht: Coesfeld
Registratienummer: HRA 6585

Beherende vennoot:
HOGE & BERGHAUS Steuerberatungsgesellschaft mbH Ahaus
Stadtwall 8-10
48683 Ahaus
Amtsgericht Coesfeld HRB 12260

Directeuren:
Belastingadviseur Josef Hoge
Belastingadviseur Thomas Berghaus
Belastingadviseur Robin Leveling

Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit / bevoegde beroepsvereniging:
Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe
Publiekrechtelijk lichaam
Erphostraße 43
48145 Münster

Telefoon +49 (0)251 - 41764-0
Fax +49 (0)251 - 41764-27

E-mail: mail@stbk-westfalen-lippe.de
Internet: http://www.stbk-westfalen-lippe.de

Btw-nummer:
Btw-nummer conform §27 a wetgeving omzetbelasting:
DE 268965420

Algemene voorwaarden:
De algemene voorwaarden van Hoge & Berghaus Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG, in de actuele versie, zijn van toepassing.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, 10900 Berlin
Geldigheidsgebied: de gehele EU

Bevoegde rechtbank:
Ahaus

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website:
Belastingadviseur Thomas Berghaus
Stadtwall 8-10
48683 Ahaus

Beroepsregels:
- Duits Steuerberatungsgesetz (StBerG) (Duitse wet inzake belastingadvies)
- Duitse Durchführungsverordnung zum Steuerberatungsgesetz (DVStB) (uitvoeringsverordening bij de wet inzake belastingadvies)
- Duitse Berufsordnung für Steuerberater (BOStB) (Duitse beroepscode voor belastingadviseurs)
- Duitse Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) (verordening inzake de vergoeding van belastingadviseurs)

De beroepsregels zijn te raadplegen bij de Bundessteuerberaterkammer (Duitse federale kamer van belastingadviseurs) (sectie 'Steuerberater/Berufsrecht').

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting:
Bij geschillen tussen beroepsbeoefenaren en hun cliënten bestaat de mogelijkheid van een buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij de regionale Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe (conform § 76 par. 2 nr. 3 StBerG)

 

Bronnen:
Internationaal belastingrecht voor ondernemingen - Foto © stock.adobe.com - Denys Rudyi 'Landwirtschaftliche Buchstelle' (Agrarisch boekhoudkantoor)- Foto © shutterstock.com - Petr Vaclavek Digitale boekhouding - Foto © stock.adobe.com - Denys Rudyi - Zerbor

Concept, design en vormgeving:
design for media - Wilma Pols
Telefoon: +49 (0) 25 61 96 34 09
E-mail: info (at) designformedia.de
www.designformedia.de

Programmering
eckenkreis - New Media

 

Algemene disclaimer:

 

1. Inhoud van het online aanbod

 

De exploitant van de website en de auteurs zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Materiële of immateriële aansprakelijkheidsclaims jegens de exploitant of de auteurs veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de exploitant of de auteurs aantoonbaar opzettelijk hebben gehandeld of er sprake is van grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De exploitant en de auteurs behouden zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Mondelinge of geschreven informatie die buiten een klantrelatie wordt gegeven, is vrijblijvend. De informatie op deze website is van algemene aard en vormt geen advies.

 

2. Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ('links') die buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant of de auteurs vallen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat de exploitant of de auteurs op de hoogte zijn van de inhoud en het voor hen technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik ervan in het geval van onwettige inhoud te voorkomen. De exploitant en de auteurs verklaren daarom uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de links de betreffende gelinkte pagina's vrij van illegale inhoud waren. De exploitant en de auteurs hebben geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren zij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde/gelinkte pagina´s die na het plaatsen van
de betreffende link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

 

3. Auteursrecht en merkenrecht


Alle merknamen en handelsmerken die worden genoemd in het internetaanbod en mogelijk worden be- schermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de toepasselijke merkenrechtelijke bepalingen en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen vanwege het feit dat ze worden vermeld, mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend eigendom van bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

 

4. Privacybeleid

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, vindt bekendmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaatst. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van dergelijke gegevens of door opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

 

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar op deze pagina werd verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de wettelijke voorschriften voldoen, laat dit de inhoud en geldigheid van de andere delen onverlet.